Публикувано от EOP, 22.08.2018 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН“

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН“


Обява, 22.08.2018 г.

Указания, 22.08.2018 г.

Технически спецификации, 22.08.2018 г.

Проект на договор, 22.08.2018 г.

Образци, 22.08.2018 г.

Удължаване срока за подаване на оферти, 07.09.2018 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 12.09.2018 г., 13:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ № 27, сградата на община Мездра.