Публикувано от EOP, 22.08.2018 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА“

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА“


Обява, 22.08.2018 г.

Указания, 22.08.2018 г.

Технически спецификации, 22.08.2018 г.

Проект на договор, 22.08.2018 г.

Образци, 22.08.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 03.09.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 04.09.2018 г.

Удължаване срока за подаване на оферти, 07.09.2018 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 12.09.2018 г., 10:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ № 27, сградата на община Мездра.

Утвърден протокол, 28.09.2018 г.

Договор с изпълнител