Публикувано от EOP, 22.08.2018 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД МЕЗДРА“

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД МЕЗДРА“


Обява, 22.08.2018 г.

Указания, 22.08.2018 г.

Технически спецификации, 22.08.2018 г.

Проект на договор, 22.08.2018 г.

Образци, 22.08.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 03.09.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 04.09.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 04.09.2018 г.

Удължаване срока за подаване на оферти, 07.09.2018 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 12.09.2018 г., 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ № 27, сградата на община Мездра.

Утвърден протокол, 09.10.2018 г.

Договор с изпълнител