Публикувано от EOP, 08.06.2018 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-ремонтни работи на футболно игрище в СУ „Климент Охридски” с. Зверино, Община Мездра“

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-ремонтни работи на футболно игрище в СУ „Климент Охридски” с. Зверино, Община Мездра“


Обява, 08.06.2018 г.

Проект на договор, 08.06.2018 г.

Образци, 08.06.2018 г.

Количествена сметка, 08.06.2018 г.

Протокол №1, 28.06.2018 г.

Утвърден протокол №2, 10.07.2018 г.