Публикувано от EOP, 29.05.2018 г.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Ремонт на улици в селата Боденец, Елисейна и Игнатица – Община Мездра”

Профил на купувача \ Пряко договаряне ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Ремонт на улици в селата Боденец, Елисейна и Игнатица – Община Мездра”


Решение, 29.05.2018 г.

Покана, 29.05.2018 г.

Документация, 29.05.2018 г.

Технически спецификации, 29.05.2018 г.

Проект на договор, 29.05.2018 г.

Образци, 29.05.2018 г.


Протокол от преговори, 19.06.2018 г.

Доклад от работата на комисията, 19.06.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 19.06.2018 г.

Договор с изпълнител, 30.07.2018 г.