НАЧАЛО


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 25.01.2017 г.


Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Публични състезания по ЗОП

Пазарни консултации

Открити процедури

Пряко договаряне

Договаряне без предварително обявление

Покани по чл. 191 от ЗОП


ВАЖНО!!! За най-добра визуализация и съвместимост, използвайте последна версия на Mozilla Firefox.

За отваряне на документите, използвайте версии на Microsoft Office от 2007-ма нагоре.

За отваряне на PDF файловете, използвайте Acrobat Reader DC.