Публикувано от EOP, 14.09.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване“

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване“


Решение, 18.09.2017 г.

Обявление, 18.09.2017 г.


Документация, 19.09.2017 г.

Образци, 19.09.2017 г.