Публикувано от EOP, 23.08.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лек автомобил с товарен отсек – втора употреба, за нуждите на ДСП към Община Мездра“

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лек автомобил с товарен отсек – втора употреба, за нуждите на ДСП към Община Мездра“


Решение, 25.08.2017 г.

Обявление, 25.08.2017 г.

Документация, 25.08.2017 г.

Образци, 25.08.2017 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз