Публикувано от EOP, 26.03.2020 г.

Изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Решение, 26.03.2020 г.

Обявление, 26.03.2020 г.

Документация, 26.03.2020 г.

Техническа спецификация, 26.03.2020 г.

Проект на договор, 26.03.2020 г.

Образци, 26.03.2020 г.