Публикувано от EOP, 26.03.2020 г.

Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Решение, 26.03.2020 г.

Обявление, 26.03.2020 г.

Документация, 26.03.2020 г.

Техническа спецификация, 26.03.2020 г.

Проект на договор, 26.03.2020 г.

Образци, 26.03.2020 г.

Решение за изменение, 30.03.2020 г.