Публикувано от EOP, 31.10.2019 г.

„Дейности по информираност и публичност по проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.“, в две обособени позиции“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Дейности по информираност и публичност по проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.“, в две обособени позиции“

Решение, 31.10.2019 г.

Обявление, 31.10.2019 г.

Документация, 31.10.2019 г.

Техническа спецификация за ОП №1, 31.10.2019 г.

Техническа спецификация за ОП №2, 31.10.2019 г.

Проект на договор за ОП №1, 31.10.2019 г.

Проект на договор за ОП №2, 31.10.2019 г.

Образци, 31.10.2019 г.