Публикувано от EOP, 12.09.2019 г.

Консултантски услуги по управление и отчитане на проект:„Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект:„Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра“

Решение, 12.09.2019 г.

Обявление, 12.09.2019 г.

Документация, 12.09.2019 г.

Техническа спецификация, 12.09.2019 г.

Проект на договор, 12.09.2019 г.

Образци, 12.09.2019 г.

Протокол №1, 13.11.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, 23.01.2020 г.

Протокол №2, 03.02.2020 г.

Протокол №3, 03.02.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 03.02.2020 г.

Договор с изпълнител, 02.03.2020 г.