Публикувано от EOP, 12.09.2019 г.

Изпълнение на строителен надзор при осъществяване на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Изпълнение на строителен надзор при осъществяване на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра“

Решение, 12.09.2019 г.

Обявление, 12.09.2019 г.

Документация, 12.09.2019 г.

Техническа спецификация, 12.09.2019 г.

Проект на договор, 12.09.2019 г.

Образци, 12.09.2019 г.