Публикувано от EOP, 10.09.2019 г.

„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр.Мездра”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр.Мездра

Решение, 11.09.2019 г.

Обявление, 11.09.2019 г.

Документация, 11.09.2019 г.

Техническа спецификация и проект, 11.09.2019 г.

Методика за оценка, 11.09.2019 г.

Проект на договор, 11.09.2019 г.

Образци, 11.09.2019 г.