Публикувано от EOP, 14.05.2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на пазар гр. Мездра находящ се в гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски“ № 105

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на пазар гр. Мездра находящ се в гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски“ № 105


Решение, 14.05.2019 г.

Обявление, 14.05.2019 г.

Документация, 14.05.2019 г.

Приложение №1 – Инвестиционен проект, 14.05.2019 г.

Приложение №2 – Техническа спецификация, 14.05.2019 г.

Приложение №3 – Методика за определяна на комплексна оценка, 14.05.2019 г.

Образци, 14.05.2019 г.

Проект на договор, 14.05.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 31.05.2019 г.