Публикувано от EOP, 14.05.2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Сердика” № 7

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Сердика” № 7


Решение, 14.05.2019 г.

Обявление, 14.05.2019 г.

Документация, 14.05.2019 г.

Приложение №1 – Инвестиционен проект, 14.05.2019 г.

Приложение №2 – Техническа спецификация, 14.05.2019 г.

Приложение №3 – Методика за определяна на комплексна оценка, 14.05.2019 г.

Образци, 14.05.2019 г.

Проект на договор, 14.05.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 17.05.2019 г.