Публикувано от EOP, 03.05.2019 г.

Ремонт на улици на територията на община Мездра

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \„Ремонт на улици на територията на община Мездра“


Обява, 03.05.2019 г.

Указания, 03.05.2019 г.

Техническа спецификация, 03.05.2019 г.

Проект на договор, 03.05.2019 г.

Образци, 03.05.2019 г.