Публикувано от EOP, 07.02.2019 г.

Организиране на събития по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Организиране на събития по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България


Решение, 07.02.2019 г.

Обявление, 07.02.2019 г.

Документация, 07.02.2019 г.

Методика, 07.02.2019 г.

Техническа спецификация, 07.02.2019 г.

Проект на договор, 07.02.2019 г.

Образци, 07.02.2019 г.