Публикувано от EOP, 28.01.2019 г.

Доставка на оборудване по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“, по обособени позици

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Доставка на оборудване по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“, по обособени позиции


Решение, 30.01.2019 г.

Обявление, 30.01.2019 г.

Документация, 30.01.2019 г.

Методика за оценка – ОП №1, 30.01.2019 г.

Методика за оценка – ОП №2, 30.01.2019 г.

Техническа спецификация – ОП №1, 30.01.2019 г.

Техническа спецификация – ОП №2, 30.01.2019 г.

Проект на договор – ОП №1, 30.01.2019 г.

Проект на договор – ОП №2, 30.01.2019 г.

Образци, 30.01.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 14.02.2019 г.