Публикувано от EOP, 22.01.2019 г.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА


Решение, 22.01.2019 г.

Обявление, 22.01.2019 г.

Документация, 22.01.2019 г.

Техническа спецификация, 22.01.2019 г.

Проект на договор, 22.01.2019 г.

Образци, 22.01.2019 г.