Публикувано от EOP, 22.01.2019 г.

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРA

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРA


Решение, 22.01.2019 г.

Обявление, 22.01.2019 г.

Документация, 22.01.2019 г.

Техническа спецификация, 22.01.2019 г.

Проект на договор, 22.01.2019 г.

Образци, 22.01.2019 г.

Протокол №1, 25.03.2019 г.