Публикувано от EOP, 09.01.2019 г.

Основен ремонт, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Мездра

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\ЗОП\Основен ремонт, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Мездра


Решение, 10.01.2019 г.

Обявление, 10.01.2019 г.

Документация, 10.01.2019 г.

Технически спецификации, 10.01.2019 г.

Проект на договор, 10.01.2019 г.

Образци, 10.01.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 04.02.2019 г.

Обявление за поправка, 04.02.2019 г.