Публикувано от EOP, 08.01.2019 г.

„Дейности по информация, публичност и популяризиране при изпълнението на проект “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“ по обособени позиции.

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Дейности по информация, публичност и популяризиране при изпълнението на проект “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“ по обособени позиции.


Решение, 08.01.2019 г.

Обявление, 08.01.2019 г.

Документация, 08.01.2019 г.

Технически спецификации ОП №1, 08.01.2019 г.

Технически спецификации ОП №2, 08.01.2019 г.

Проект на договор за ОП №1, 08.01.2019 г.

Проект на договор за ОП №1, 08.01.2019 г.

Образци, 08.01.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 21.01.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 23.01.2019 г.

Протокол №1, 18.02.2019 г.